Thông tin giao hàng

Bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin!

Ớt chỉ thiên khô nguyên trái

Ớt chỉ thiên khô nguyên trái

Ớt chỉ thiên khô nguyên trái

Ớt chỉ thiên khô nguyên trái

Ớt chỉ thiên khô nguyên trái

Ớt chỉ thiên khô nguyên trái

Chất Lượng Hạt Tiêu

Hạt tiêu đen chắc, mẩy, mùi thơm nồng, vị cay the và sạch cần ít nhất 5 tiêu chí bên dưới


 

Trọng Lượng

Trọng Lượng

500 - 600 g/l

Độ Ẩm

Độ Ẩm

11-12%

Piperine

Piperine

>5%

Hóa Chất

Hóa Chất

Không