Tuyển dụng

Chính sách lương và phúc lợi

 

– Về tiền lương: Tiền lương mà doanh nghiệp chi trả cho nhân sự nhiều hay ít sẽ phụ thuộc vào yếu tố năng suất lao động, trình độ hay kinh nghiệm làm việc, hiệu quả làm việc, được đánh giá quá trình lao động. Tiền lương đảm bảo tính công bằng, xứng đáng với công sức mà nhân viên bỏ ra, trả lương bằng nhau cho những lao động như nhau.Tiền lương phản ánh phần đóng góp, càng thể hiện giá trị xã hội đối với cuộc sống của mỗi một người. Công ty đảm bảo thoả đáng nhất để nhân sự làm việc hiệu quả, đạt năng suất cao.

 

– Về tiền thưởng: Đây chính là số tiền mà người quản lý doanh nghiệp thưởng cho nhân sự trong những điều kiện đặc biệt, dựa vào năng suất làm việc của nhân viên theo sự thoả thuận hoặc theo sự tự nguyện. Chẳng hạn một số trường hợp cần thưởng: khi nhân viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có những sáng kiến sáng tạo hiệu quả trong hoạt động lao động, tiết kiệm được nguyên vật liệu, ngân sách cho công ty… Tiền thưởng đảm bảo gắn trực tiếp với thành tích đạt được của cá nhân, bộ phận, phòng ban trong doanh nghiệp, gắn với hệ thống chỉ tiêu đã được nghiên cứu, phân loại và xác lập cụ thể trước đó, đồng thời mức thưởng phải có giá trị tiêu dùng cho cuộc sống.

 

Ngoài ra Ban lãnh đạo Công ty tạo môi trường văn hóa lành mạnh hội đầy đủ các yếu tố lương bổng, thưởng phạt cùng đãi ngộ nhất định để CB NV hăng say, tích cực, gắn bó lâu dài, tinh thần trách nhiệm, năng suất cũng như phát huy tối đa hiệu quả làm việc của nhân viên, thăng tiến trên con đường sự nghiệp.

 

I/ Chính sách nghỉ mát

 

Căn cứ vào Kết quả kinh doanh hàng năm, Công ty sẽ tổ chức các chuyến tham quan nghỉ mát cho tất cả CBCNV :

 • Chăm lo đến đời sống tinh thần của CB nhân viên, tái tạo sức lao động và nâng cao năng suất lao động.

 • Tạo động lực thúc đẩy mối quan hệ giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, là sân chơi để mọi người gần nhau hơn, tạo ra hiệu quả làm việc tốt hơn.

 • Thể hiện sự quan tâm của Ban Lãnh đạo Công ty đến toàn thể CB nhân viên trong Công ty.​

 

II/ Chính sách công tác phí

 

Công ty quy định mức Công tác phí cụ thể cho từng cấp Nhân viên, đảm bảo tính đồng bộ và công bằng với mục đích:

 • Đáp ứng đầy đủ quyền lợi cho Nhân viên khi đi công tác.

 • Cung cấp các nhu cầu thiết yếu, hỗ trợ Nhân viên hoàn thành tốt công việc được giao trong chuyến đi công tác.

 • Tạo cho Công nhân viên cảm giác thoải mái, được quan tâm, được hỗ trợ từ Ban Giám đốc và các phòng ban chức năng.

 

III/ Chính sách khen thưởng

 

Hàng tháng, căn cứ vào kết quả làm việc của CBCNV, Công ty có chính sách khen thưởng đối với các tập thể hoặc cá nhân có thành tích hoặc sáng kiến trong hoạt động kinh doanh, phần thưởng được tính và trả ngay vào lương tháng đó của CBCNV.
Ngoài ra, vào cuối mỗi năm tài chính, căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh, Công ty sẽ có chính sách khen thưởng thành tích dựa trên mức độ hoàn thành chỉ tiêu cá nhân trong đánh giá định kỳ hàng tháng. Mức thưởng này sẽ được quy định cụ thể, chi tiết và công bằng cho từng cấp độ CB nhân viên. Mục đích:

 • Biểu dương Nhân viên theo mức độ hoàn thành mục tiêu cá nhân, tạo động lực làm việc.

 • Tạo một môi trường thi đua lành mạnh để Nhân nhân viên phát huy hết tiềm năng bản thân, thúc đẩy Công ty phát triển vững mạnh.

 • Đáp ứng nhu cầu được công nhận của Nhân viên, là phương tiện để thông báo rộng rãi thành tích và sự nỗ lực cá nhân đã thể hiện.

 

IV/ Chính sách chăm sóc sức khỏe

 

Ngoài 2 loại hình Bảo hiểm bắt buộc (BHYT, BHXH), hàng năm, Công ty có tổ chức khám sức khỏe cho 100% công nhân sản xuất mục đích:

 • Đảm bảo sức khỏe của CB nhân viên được chăm sóc tốt nhất.

 • Tạo cho CB nhân viên cảm giác an toàn, được quan tâm chu đáo.

 • Tạo cho Công nhân viên cảm giác thoải mái, được quan tâm, được hỗ trợ từ Ban Giám đốc và các phòng ban chức năng.

 

V/ Chính sách phúc lợi khác (sau khi kí HĐLĐ chính thức)


 

 

 

 • Phụ cấp suất ăn, suất ăn tăng ca, phụ cấp làm thêm giờ…

 • Phụ cấp xăng, card điện thoại

 • Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm xã hội sau khi được ký kết HĐLĐ chính thức.

 • Các chế độ phúc lợi: Sinh nhật, tang ma, cưới hỏi, đau bệnh, phụ cấp tàu xe đi đường khi về thăm quê…

 • Trang bị Đồng phục, Bảo hộ lao động đầy đủ, đúng quy định Pháp luật.

 • Chính sách An toàn – Sức khỏe – Môi trường hoàn thiện

 •  
Form tuyển dụng

  Renew capcha

Chính sách lương và phúc lợi

Chính sách lương và phúc lợi

Chính sách lương và phúc lợi

Chính sách lương và phúc lợi

Chính sách lương và phúc lợi

Chính sách lương và phúc lợi